Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí

AKTUALITY

KALENDÁŘ SVOZŮ

PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

KONTAKT

Komunální služby s.r.o.
Pod Vyšehradem 13
561 64 Jablonné nad Orlicí

Tel.: +420 465 642 363
E-mail: kos.ja@tiscali.cz

 10 otázek a odpovědí

pro  třídění odpadů

  Obecné  

      1) Proč třídíme odpad ?

Chceme se zbavovat věcí, které již nepotřebujeme tak, abychom svým počínáním co nejméně zatížili životní prostředí. Proto co nejvíce snižujeme množství odpadu, které již nelze jinak využít. Využitím tříděného odpadu snižujeme potřebu nových surovin. V konečném důsledku pak šetříme i svoje peníze. 

2) Kam můžeme odevzdat vytříděné plasty, papír, sklo a kovy?

Počínaje novým rokem jsou na území města zavedeny tři systémy, do kterých můžeme odevzdat odpad.

a) Stávající kontejnery na tříděný odpad, můžete využít pro sklo bílé, sklo barevné, směs plastů a směs papíru.

b) Sběrné suroviny vykupují některé odpady např.kovy, papír. 

c) Svoz „dům od domu“, kterým bude každých 14 dnů prováděn svoz plastů a papíru vytříděných do těchto pěti skupin: PET lahve, čirá folie a čiré platové obaly (pytlíky, tašky apod.) bez potisku, ostatní směsný plast, kartonový papír, smíšený papír.

            Systémy lze kombinovat.

            Veškeré odpady je nutno odevzdávat čisté, vymyté bez zbytku potravin.

 

Svoz dům od domu

3)  Jak vytříděný odpad balíme ?

Folie čiré, PET lahve a směsný plast zmačkejte a vhoďte každé zvlášť do samostatného pytle o minimálním objemu 110 l. Pytel řádně zavažte. Vzorový pytel jste obdrželi s tímto manuálem. Není nutné používat přesně tento typ pytle, důležité však  je dodržet minimální objem pytle 110 l a materiál, ze kterého je pytel vyroben tzn. plastový materiál.

Kartonový papír (vlnitá a hladká lepenka) a ostatní papír (noviny,časopisy,balící        papír)

složte a odděleně zabalte do balíku o minimální hmotnosti 10 kg (nedávejte do  plastového pytle).

4)  Jak označít balík nebo pytel s odpady ?

     Každý  uživatel  systému  je identifikován samolepkou s čárovým kódem. Tuto samolepku nalepte na chráněné místo balíku nebo  pytle.  Doporučujeme  nalepit na úvazek pytle a zbytek  úvazku  přehrnout  tak,  aby  ke  štítku  neměla  přístup  voda a štítek zůstal čitelný. Podobně  si  počínejte  u papíru, štítek přelepte průhlednou  lepící páskou.  

5) Kam a kdy odpad předat ?

     Svoz  provádíme  každé  liché  pondělí,   počínaje   dnem  13. 2. 2006.  Den  před    svozem nejpozději však v den svozu ráno v 6.00 hodin připravte na stanoviště (na které umisťujete každou středu svoji popelnici ke svozu) pytle s vytříděnými plasty a balíky papíru. Odděleně zabalené odpady odvezeme najednou. Pokud budou správně zabaleny, nedojde v našem svozovém vozidle k jejich smíchání. Při dalším zpracování a roztřídění je pro nás mnohem snadnější manipulovat s balíky a pytli  než se směsí, která se sváží z nádob (zvonů) na tříděný odpad. 

6)  Kolik pytlů nebo balíků musím přistavit, aby byl odpad odvezen ?

Stačí jeden pytel vytříděných plastů jednoho druhu nebo jeden balík jednoho druhu papíru. Odvezeme i pytel nebo balík, který nebude splňovat dané parametry, ovšem nebude Vám přiznán bonus.  

7)   Proč používáme adresné označení producenta  odpadů ? 

a) Identifikace pomocí čárového kódu na balíku papíru nebo pytli s plasty nám umožňuje  zpětně kontrolovat kvalitu třídění producenta. Při porušení čistoty a kázně Vás  upozorníme na zjištěné nedostatky.

b) Budeme sledovat kdo a jak se do systému zapojil. To umožní každému uživateli získat bonus, jehož hodnota se bude zvyšovat s počtem odevzdaných pytlů nebo balíků.

8)   Za jakých podmínek získáme bonus ?

Podmínkou pro získání bonusu je:

a)      úhrada za roční svoz odpadů,

b)     dodržení minimálních hodnot: hmotnosti 10 kg pro papír a objem 110 l plastového pytle pro plasty,

b)     přistavení odpadů ve svozový den na místo popelnice nejpozději v 6.00 hod. ráno,

c)      označení pytle nebo balíku samolepkou s čárovým kódem,

d)     dodržení zásad čistoty při třídění. Vytříděné odpady nesmí obsahovat zbytky potravin,    

      ani nesmí být potravinami nebo jinak znečištěné. Nesmí být vzájemné    promíchány druhy tříděných odpadů. 

9) Kde získáme vhodný obal ?

Plastové pytle o objemu 110 l jsou volně v prodeji(např. papírnictví Šťovíčková) , dále je můžete koupit také v Technických službách Letohrad (tel 465 620 400) nebo můžete kontaktovat KOS a pytle Vám při svozu dodáme. Minimální počet objednávky u firmy KOS však musí být 25 ks. Balení papíru nevyžaduje žádný další obal.  

10) Mohou se systému zúčastnit živnostníci i jiné organizace?    

Ano, budeme rádi pokud novou službu využijí i nové subjekty. Všechna výše uvedená pravidla zůstávají stejná. Je však nutné provést v KOS na tel. čísle 465 642 363 registraci, na základě které začneme svoz provádět. 

    

Upozornění!

-   mezi sklo nepatří: porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

mezi papír nepatří: uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

mezi plasty nepatří: obaly od nebezpečných látek a jinak znečištěné plasty.

 

  Jak poznáme o jaký druh odpadu se jedná?

Obaly z papíru bývají označeny:

            (20 = vlnitá lepenka, 21 = hladká lepenka, 22 = papír)                                                                  

           Obaly ze skla bývají označeny:

           (70 = bílé sklo, 71 = zelené sklo, 72 = hnědé sklo)

 

Obaly z plastů bývají označeny:

(PET či 1 = polyethylentereftalát, HDPE či 2 = polyetylén lineární, LDPE či 4 = polyetylén rozvětvený, PP či 5 = polypropylén, PS či 6 = polystyrén)

 

Dále se můžeme setkat s kombinovanými obaly, které mají u šipek označení C/... a označení za lomítkem vyjadřuje jaký materiál převládá např. C/PAP tzn. že obal je vyroben z více materiálů a převládá papír. Takto označené odpady dáváme do směsného odpadu do popelnice.  

Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 KOS s.r.o.